Roger Swed - ledare, coach och affärsman


mentor och samtalspartner

 
  . .  att


verka för effektivare möten


i organisationer som lever   


på att människor möts
  . .